Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Que da bò xoắn đôi hương sữa

SKU: 82169

"Da bò collagen" được thắt thành hình dây thừng. Dễ dàng lấy mảng bám trên răng. Dây bền chặt, nhai lâu, tăng cường sức khỏe răng hàm. Hương sữa thơm ngon khó cưỡng.

Dà bò Collagen: Da bò được nghiền nhỏ trước khi phối trộn giúp tiêu hóa dễ hơn.